Veelgestelde vragen

FAQ

1.Is mijn woning geschikt?

Bijna elke woning is geschikt voor zonnepanelen, of u nu in een rijtjeshuis of vrijstaand huis woont. Het aantal beschikbare vierkante meters op je dak bepaalt hoeveel zonnepanelen u kunt plaatsen. Vergunningen zijn in ons land uitsluitend bij monumentale gebouwen vereist. Zonnepanelen kunnen zowel op een plat dak als een schuin dak worden geplaatst. Schuine daken zijn zeer geschikt uitgezonderd die met een oriëntatie op het Noorden, Een plat dak is ook ideaal, hierop is de richting en de helling van de zonnepanelen naar believen te bepalen. Zonnepaneel Totaal komt graag bij u voor advies hieromtrent.

2.Hoeveel panelen heb ik nodig?

Als vuistregel kunt u calculeren met een jaaropbrengst van 300 Kwh per paneel. Stel middels een recente eindafrekening van uw energieleverancier vast hoeveel energie u verbruikt heeft. Dit verbruik kan als indicatie nuttig zijn. Vergis u niet er zijn veel onbekende factoren waaraan u nu vermoedelijk niet denkt die echter in de toekomst een grote rol gaan spelen. Zonnepaneel Totaal wilt u graag helpen om een toekomst bestendige inschatting te maken. Voor het milieu geldt: hoe meer zonnepanelen hoe beter. Maar voor uw portemonnee is het interessanter om het aantal zonnepanelen dat u koopt af te stemmen op uw jaarlijkse stroomverbruik. Als u namelijk meer stroom produceert dan u zelf verbruikt kunt u die extra stroom in de toekomst niet meer onbeperkt salderen. Dit resulteert er in dat u voor de terug geleverde stroom een lagere prijs ontvangt dan wat u moet betalen voor de stroom die u afneemt. Denk hierbij aan de perioden waarin uw panelen niet voldoende stroom leveren zoals donkere dagen en natuurlijk de avonden. Ook hier geldt Zonnepaneel Totaal adviseert u met alle plezier!

3.Wat is het rendement met zonnepanelen?

Veel leveranciers van zonnepanelen berekenen een verkeerd rendement voor. Ze nemen veelal de afschrijving niet mee en vergeten de degradatie (jaarlijkse vermindering van opbrengst) van de zonnepanelen. Ook vergeten ze dat de omvormer na circa 10 tot 15 jaar vervangen dient te worden. Als je die allemaal meeneemt dan blijkt het rendement op de investering circa 10 tot 15% te bedragen.

4.Welke werkzaamheden vinden in mijn huis plaats en hoe staat het met de veiligheid?

De zonnepanelen op het dak worden aangesloten op de omvormer. Die omvormer kan op zolder geplaatst worden, Er moet een kabel van de zonnepanelen via de omvormer naar de meterkast. De meterkast moet van een extra groep worden voorzien. Dit is werk voor een gespecialiseerde elektricien. Onze wetgever heeft hiervoor een uitgebreid pakket veiligheidseisen ( NEN1010). Echter raar maar waar, er wordt niet op de kwaliteit van de werkzaamheden gecontroleerd. Pas achteraf indien er ongelukken gebeurd zijn ,wordt er gekeken naar de kwaliteit van de verrichte elektriciteitswerken. Zonnepaneeltotaal is NEN 1010 erkent installateur en werkt overeenkomstig deze norm. Uit esthetische overwegingen is het belangrijk om voor het verleggen van de bekabeling te kiezen voor trajecten waar het oog niet op valt. Een schouwing op afstand d.m.v. een luchtfoto kan hiervoor zeker geen goede voorbereiding zijn! Zonnepaneeltotaal zal daarom te allen tijde een schouwing en advisering op locatie verrichten.

5.Is schaduw een onoverkomelijk probleem? Optimizers toepassen?

Nee, er van uitgaande dat we het hebben over een gedeelte van de panelen die tijdelijk in de schaduw liggen. Dit noemen we deel schaduw. Een zonnepaneel bestaat uit een groot aantal zonnecellen die alle in serie met elkaar verbonden zijn. Het grootste probleem wordt vervolgens veroorzaakt door de rondlopende stroom. In de cel waarop schaduw valt zal minder stroom lopen. Zie onderstaande afbeelding. Anders gezegd de elektronen kunnen niet meer zo snel door die cel. Omdat de resterende cellen ook in de zelfde ketting zitten gaan ook daar de elektronen langzamer. Zo wordt in een serie geschakeld systeem de stroomsterkte in feite bepaalt door de zwakste schakel. Om dit opbrengstverlies te verminderen hebben panelen bypass diodes, die de stroom tijdelijk omleiden langs het gedeelte waarin zich een beschaduwde cel bevindt. Gebruikelijk is dat een paneel op deze manier in 3 zones wordt verdeeld. Mocht er een cel in de schaduw liggen dan zal slechts één derde van het paneel minder presteren. De nieuwste AEG Solar panelen zijn om de schaduw gevoeligheid te minimaliseren in maar liefst 6 zones verdeeld. Omdat in een installatie de panelen ook in serie met elkaar verbonden zijn, heeft schaduw op slechts één paneel een negatieve invloed op de prestaties van de gehele installatie. Power optimizers zullen er voor zorgen dat de stroom om het beschaduwde paneel wordt geleid waardoor de overige panelen optimaal blijven presteren. Uitsluitend door de bovenstaande voorzieningen te combineren dus door zowel panelen met 6 zones als power optimzers toe te passen worden optimale prestaties bereikt. Het belang van dit soort voorzieningen in uw situatie wil Zonnepaneel Totaal graag nader uitleggen.

6.Wat zijn de beste zonnepanelen?

Nagenoeg iedere installateur is van mening dat de panelen die hij aanbiedt de beste zijn. Vaak wordt dan ter onderbouwing hiervan verwezen naar een TUV keurmerk. Ook dit zegt niet alles. De TUV is de grootste industriële keuringsinstantie ter wereld. De TUV is in te huren voor nagenoeg alles wat maar te keuren is. Zonnepaneelfabrikanten b.v. laten graag hun productie faciliteiten keuren om te kunnen aantonen dat ze het milieu voldoende ontzien bij de productie van hun zonnepanelen. Uiteraard erg belangrijk maar een dergelijk TUV certificaat geeft u geen enkel inzicht in de kwaliteit van het betreffende paneel. Beter is het daarom om af te gaan op testresultaten.van instanties die de belangen van u als consument vertegenwoordigen. AEG zonnepanelen worden b.v door de consumentenbond en door het zonnepanelen net al jaren achter elkaar als uitstekend product ,met een gunstige prijs kwaliteitsverhouding beoordeeld.

7.Werken zonnepanelen ook in de winter?

Jazeker. Het is een misverstand dat zonnepanelen in de winter amper wat opleveren. Zonnepanelen werken op basis van licht; ook in de winter wekken zonnepanelen dus energie op. Wel is het zo dat we in ons land in de winter met een zeer lage zonnestand te maken hebben. Hierdoor zal het zonlicht ten dele langs het paneel te schijnen i.p.v. er in . AEG Solar gebruikt voor zijn panelen speciaal glas waardoor de lichtstralen ook als ze onder een erg kleine hoek instralen,afgebogen worden richting de zonnecellen.

8.Is het richten van de panelen naar het zuiden altijd beter?

Als het uitsluitend om de hoogst haalbare opbrengst gaat wel. Echter realiseert u zich wel dat een opstelling gericht naar het zuiden maar een korte periode van de dag actief is. Terwijl rond het middag uur een hoge piek in de opbrengst bereikt wordt. Hierdoor is er sóchtends en savonds niet voldoende stroom beschikbaar voor uw woning . U moet gedurende deze perioden dus stroom bijkopen. Rond de middag daarentegen is de opbrengst van uw installatie dermate hoog dat u stroom moet terug leveren. Als we naar de iets langere termijn kijken, zien we dat de huidige salderingsregeling afgebouwd gaat worden waardoor de prijs van de stroom die u terug levert lager gaat uitvallen dan de prijs van de stroom die u moet bijkopen. Niet een ideale situatie vinden wij. Een oost/ west opstelling daarentegen zal sochtends als gevolg van een aantal oostelijk georiënteerde panelen al snel voldoende stroom leveren. Rond het middag uur zal de zon zowel de oostelijk als de westelijk georiënteerde panelen onder een zeer kleine hoek aanstralen waardoor er nauwelijks een piek in de opbrengst ontstaat. In de loop van de middag gaan de westelijk georiënteerde panelen tot ver in de avond de benodigde stroom leveren. Het bovenstaande resulteert in een installatie die zijn vermogen af geeft op een manier die overeenkomt met de stroombehoefte gedurende de dag. Dus er vindt weinig terug levering van stroom plaats op momenten dat de prijs ongunstig is. Tevens kan er een kleiner omvormer toegepast worden waardoor de verliezen bij lage belasting dus bij weinig licht beperkt blijven. Zonnepaneel Totaal informeert u graag over de mogelijkheden van uw woning

9.Wat doet een omvormer?

De zonnepanelen op je dak genereren gelijkstroom. Dit moet worden omgezet naar wisselstroom die je uit het stopcontact haalt. Daarvoor heb je een omvormer nodig. De omvormer zet de gelijkstroom om naar bruikbare wisselstroom. De tweede taak van de omvormer is minder bekend maar zeker zo belangrijk. Zonnepanelen hebben een werkspanning die varieert van ca. 30 Volt tot ca. 45 Volt. Afhankelijk van de hoeveelheid licht die op een paneel valt is er slechts één waarde die de meeste opbrengst mogelijk maakt Dit noemen we het Maximum Power Point kortweg MPP. Het voltage wat bij het MPP het beste resultaat geeft moet dus ingesteld worden aan de hand van de hoeveelheid licht die op het paneel valt. Dit instellen van het juiste voltage doet de omvormer. Een omvormer heeft hiervoor een Maximum Power Point Tracker of te wel een MPPT. Omdat in ons land bewolking en heldere momenten elkaar zeer snel opvolgen, zal de snelheid waarmee een omvormer kan reageren zeer bepalend zijn voor de opbrengst resultaten van uw installatie. De omvormers welke Zonnepaneel Totaal aanbiedt zijn zonder uitzondering speciaal gemaakt voor de toepassing in klimaatzones met een weersbeeld zoals wij in ons land kennen.

10.Wat kosten zonnepanelen?

Zonnepanelen schaft u aan inclusief de gehele installatie zoals omvormer en bevestigingsmateriaal.  Ook dient de installatie uitgevoerd te worden met bijbehorende aanpassingen aan de groepenkast. Als u het grootste deel van uw stroom zelf wilt opwekken dan kost dat voor een gemiddeld huishouden van 4 personen circa € 5.000,-.

11.Zit er veel onderhoud aan zonnepanelen?

Nee, als gevolg van de nieuwste ontwikkelingen dat valt dit erg mee. Een zonnestroominstallatie kent omdat er geen bewegende delen aanwezig zijn, geen vast onderhoudsplan. Er kunnen zich echter wel onvoorziene zaken voordoen. Denk bv. aan een door geschuurde mantel van een stroom voerende kabel of een inwendig beschadigd paneel als gevolg van een voorwerp wat er is opgevallen. Het is daarom erg belangrijk dat er frequent gecontroleerd wordt op dit soort defecten. Tot voor kort was dit erg duur omdat er een visuele inspectie ter plaatse nodig was. De omvormer fabrikanten AEG, SMA en Solar Edge zijn in staat om de vele parameters en referentiewaarden die uw omvormer van de gehele installatie verzamelt, continu uit te lezen. Afwijkingen worden gesignaleerd en omgezet in een gerichte melding naar de betreffende installateur vaak al voordat deze afwijking een defect of gevaarlijke situatie heeft veroorzaakt. Kortom het op deze manier slim gebruik maken van de techniek verhoogt de veiligheid en betrouwbaarheid van uw installatie aanzienlijk terwijl de kosten beperkt blijven. Zonnepaneel Totaal kan u in samenwerking met vermelde fabrikanten een zeer betaalbaar onderhoudscontract aanbieden.

12.Bij onderhoud wordt ook vaak aan schoonmaken gedacht. Is dit nodig?

In principe geldt dat als je zonnepanelen plaatst onder een hoek van 30 graden of meer, deze door de regen schoongespoeld worden. Bij zonnepanelen geplaatst onder een kleiner hoek of voor panelen geplaats in de buurt van bomen kan het voorkomen dat deze periodiek gereinigd moeten worden. De mate van vervuiling kan als gevolg van het het veranderen van bepaalde referentie waarden op afstand bepaald worden. Op afstand is er dus prima vast te stellen of er een noodzaak tot schoonmaken is ontstaan.

13.Moet ik mijn zonnepanelen apart verzekeren?

Zonnepanelen vallen onder uw opstalverzekering. Ze zitten namelijk vast aan uw huis (dit wordt ook wel aard-en-nagelvast genoemd). U bent daardoor verzekerd tegen schade door o.a. bliksem en brand, hagel en stormschade. Hierbij dient opgemerkt te worden dat hagel en storm vaak schade aan zonnepanelen toebrengen die zich pas na verloop van enkele jaren openbaart. Het geen er in resulteert dat deze schades vaak niet geclaimd kunnen worden. Immers een verzekeraar dekt uitsluitend schade die onmiddellijk na het ontstaan gemeld wordt. Om deze reden worden de zogeheten glas op glas panelen welke prima bestand zijn tegen hagel en storm, steeds vaker toegepast. Het Duitse merk AEG Solar heeft speciaal voor residentiële toepassingen meerdere soorten panelen voorzien van de glas op glas techniek in zijn productlijn.

14.Wat houdt salderen in?

Salderen houdt in dat je de energie die je opwekt met je zonnepanelen (en terug levert aan het elektriciteitsnet) mag verrekenen met de stroom die je afneemt van je energieleverancier. Rekenvoorbeeld: U levert jaarlijks 1.500 kWh je terug aan het elektriciteitsnet. Van u energieleverancier neem u jaarlijks 4.000 kWh af. U betaalt dan aan het einde van het jaar 4.000 kWh – 1.500 kWh = 2.500 kWh aan uw energieleverancier.

15.Wat gebeurt er met de salderingsregeling na 2020?

De salderingsregeling zoals hij nu is, blijft aan tot 1 januari 2023. Daarna zal de regeling langzaam worden afgebouwd. Vanaf dat moment kun je dus niet meer volledig salderen. Jaarlijks wordt er in stapjes van 10% afgebouwd. Over het jaar 2023 mag u dus nog 90% van de terug geleverde stroom salderen. Hetgeen betekent dat voor 90% van de terug geleverde stroom een tarief wordt gehanteerd dat gelijk is met dat van de geleverde stroom. Voor de resterende 10% ontvangt u lager tarief. Ondanks dat men verwacht dat de kale prijs van stroom niet meer zo snel zal stijgen, zal de prijs die u betaalt wel snel stijgen als gevolg van de snel stijgend heffingen op stroom. Hierdoor kunt u er van uitgaan dat de afbouw van de salderingsregeling geen negatieve invloed heeft op de financiële voordelen die met zonnepanelen worden behaald.

16.Zijn er subsidies voor zonnepanelen?

Jazeker! In ieder geval dit jaar is het nog mogelijk dat u als particuliere koper de BTW kunt terugvragen die betaald is over de investering in zonnepanelen. Zonnepaneel Totaal regelt dit kosteloos voor zijn klanten.

1.Is mijn woning geschikt?

Bijna elke woning is geschikt voor zonnepanelen, of u nu in een rijtjeshuis of vrijstaand huis woont. Het aantal beschikbare vierkante meters op je dak bepaalt hoeveel zonnepanelen u kunt plaatsen. Vergunningen zijn in ons land uitsluitend bij monumentale gebouwen vereist. Zonnepanelen kunnen zowel op een plat dak als een schuin dak worden geplaatst. Schuine daken zijn zeer geschikt uitgezonderd die met een oriëntatie op het Noorden, Een plat dak is ook ideaal, hierop is de richting en de helling van de zonnepanelen naar believen te bepalen. Zonnepaneel Totaal komt graag bij u voor advies hieromtrent.

2.Hoeveel panelen heb ik nodig?

Als vuistregel kunt u calculeren met een jaaropbrengst van 300 Kwh per paneel. Stel middels een recente eindafrekening van uw energieleverancier vast hoeveel energie u verbruikt heeft. Dit verbruik kan als indicatie nuttig zijn. Vergis u niet er zijn veel onbekende factoren waaraan u nu vermoedelijk niet denkt die echter in de toekomst een grote rol gaan spelen. Zonnepaneel Totaal wilt u graag helpen om een toekomst bestendige inschatting te maken. Voor het milieu geldt: hoe meer zonnepanelen hoe beter. Maar voor uw portemonnee is het interessanter om het aantal zonnepanelen dat u koopt af te stemmen op uw jaarlijkse stroomverbruik. Als u namelijk meer stroom produceert dan u zelf verbruikt kunt u die extra stroom in de toekomst niet meer onbeperkt salderen. Dit resulteert er in dat u voor de terug geleverde stroom een lagere prijs ontvangt dan wat u moet betalen voor de stroom die u afneemt. Denk hierbij aan de perioden waarin uw panelen niet voldoende stroom leveren zoals donkere dagen en natuurlijk de avonden. Ook hier geldt Zonnepaneel Totaal adviseert u met alle plezier!

3.Wat is het rendement met zonnepanelen?

Veel leveranciers van zonnepanelen berekenen een verkeerd rendement voor. Ze nemen veelal de afschrijving niet mee en vergeten de degradatie (jaarlijkse vermindering van opbrengst) van de zonnepanelen. Ook vergeten ze dat de omvormer na circa 10 tot 15 jaar vervangen dient te worden. Als je die allemaal meeneemt dan blijkt het rendement op de investering circa 10 tot 15% te bedragen.

4.Welke werkzaamheden vinden in mijn huis plaats en hoe staat het met de veiligheid?

De zonnepanelen op het dak worden aangesloten op de omvormer. Die omvormer kan op zolder geplaatst worden, Er moet een kabel van de zonnepanelen via de omvormer naar de meterkast. De meterkast moet van een extra groep worden voorzien. Dit is werk voor een gespecialiseerde elektricien. Onze wetgever heeft hiervoor een uitgebreid pakket veiligheidseisen ( NEN1010). Echter raar maar waar, er wordt niet op de kwaliteit van de werkzaamheden gecontroleerd. Pas achteraf indien er ongelukken gebeurd zijn ,wordt er gekeken naar de kwaliteit van de verrichte elektriciteitswerken. Zonnepaneeltotaal is NEN 1010 erkent installateur en werkt overeenkomstig deze norm. Uit esthetische overwegingen is het belangrijk om voor het verleggen van de bekabeling te kiezen voor trajecten waar het oog niet op valt. Een schouwing op afstand d.m.v. een luchtfoto kan hiervoor zeker geen goede voorbereiding zijn! Zonnepaneeltotaal zal daarom te allen tijde een schouwing en advisering op locatie verrichten.

5.Is schaduw een onoverkomelijk probleem? Optimizers toepassen?

Nee, er van uitgaande dat we het hebben over een gedeelte van de panelen die tijdelijk in de schaduw liggen. Dit noemen we deel schaduw. Een zonnepaneel bestaat uit een groot aantal zonnecellen die alle in serie met elkaar verbonden zijn. Het grootste probleem wordt vervolgens veroorzaakt door de rondlopende stroom. In de cel waarop schaduw valt zal minder stroom lopen. Zie onderstaande afbeelding. Anders gezegd de elektronen kunnen niet meer zo snel door die cel. Omdat de resterende cellen ook in de zelfde ketting zitten gaan ook daar de elektronen langzamer. Zo wordt in een serie geschakeld systeem de stroomsterkte in feite bepaalt door de zwakste schakel. Om dit opbrengstverlies te verminderen hebben panelen bypass diodes, die de stroom tijdelijk omleiden langs het gedeelte waarin zich een beschaduwde cel bevindt. Gebruikelijk is dat een paneel op deze manier in 3 zones wordt verdeeld. Mocht er een cel in de schaduw liggen dan zal slechts één derde van het paneel minder presteren. De nieuwste AEG Solar panelen zijn om de schaduw gevoeligheid te minimaliseren in maar liefst 6 zones verdeeld. Omdat in een installatie de panelen ook in serie met elkaar verbonden zijn, heeft schaduw op slechts één paneel een negatieve invloed op de prestaties van de gehele installatie. Power optimizers zullen er voor zorgen dat de stroom om het beschaduwde paneel wordt geleid waardoor de overige panelen optimaal blijven presteren. Uitsluitend door de bovenstaande voorzieningen te combineren dus door zowel panelen met 6 zones als power optimzers toe te passen worden optimale prestaties bereikt. Het belang van dit soort voorzieningen in uw situatie wil Zonnepaneel Totaal graag nader uitleggen.

6.Wat zijn de beste zonnepanelen?

Nagenoeg iedere installateur is van mening dat de panelen die hij aanbiedt de beste zijn. Vaak wordt dan ter onderbouwing hiervan verwezen naar een TUV keurmerk. Ook dit zegt niet alles. De TUV is de grootste industriële keuringsinstantie ter wereld. De TUV is in te huren voor nagenoeg alles wat maar te keuren is. Zonnepaneelfabrikanten b.v. laten graag hun productie faciliteiten keuren om te kunnen aantonen dat ze het milieu voldoende ontzien bij de productie van hun zonnepanelen. Uiteraard erg belangrijk maar een dergelijk TUV certificaat geeft u geen enkel inzicht in de kwaliteit van het betreffende paneel. Beter is het daarom om af te gaan op testresultaten.van instanties die de belangen van u als consument vertegenwoordigen. AEG zonnepanelen worden b.v door de consumentenbond en door het zonnepanelen net al jaren achter elkaar als uitstekend product ,met een gunstige prijs kwaliteitsverhouding beoordeeld.

7.Werken zonnepanelen ook in de winter?

Jazeker. Het is een misverstand dat zonnepanelen in de winter amper wat opleveren. Zonnepanelen werken op basis van licht; ook in de winter wekken zonnepanelen dus energie op. Wel is het zo dat we in ons land in de winter met een zeer lage zonnestand te maken hebben. Hierdoor zal het zonlicht ten dele langs het paneel te schijnen i.p.v. er in . AEG Solar gebruikt voor zijn panelen speciaal glas waardoor de lichtstralen ook als ze onder een erg kleine hoek instralen,afgebogen worden richting de zonnecellen.

8.Is het richten van de panelen naar het zuiden altijd beter?

Als het uitsluitend om de hoogst haalbare opbrengst gaat wel. Echter realiseert u zich wel dat een opstelling gericht naar het zuiden maar een korte periode van de dag actief is. Terwijl rond het middag uur een hoge piek in de opbrengst bereikt wordt. Hierdoor is er sóchtends en savonds niet voldoende stroom beschikbaar voor uw woning . U moet gedurende deze perioden dus stroom bijkopen. Rond de middag daarentegen is de opbrengst van uw installatie dermate hoog dat u stroom moet terug leveren. Als we naar de iets langere termijn kijken, zien we dat de huidige salderingsregeling afgebouwd gaat worden waardoor de prijs van de stroom die u terug levert lager gaat uitvallen dan de prijs van de stroom die u moet bijkopen. Niet een ideale situatie vinden wij. Een oost/ west opstelling daarentegen zal sochtends als gevolg van een aantal oostelijk georiënteerde panelen al snel voldoende stroom leveren. Rond het middag uur zal de zon zowel de oostelijk als de westelijk georiënteerde panelen onder een zeer kleine hoek aanstralen waardoor er nauwelijks een piek in de opbrengst ontstaat. In de loop van de middag gaan de westelijk georiënteerde panelen tot ver in de avond de benodigde stroom leveren. Het bovenstaande resulteert in een installatie die zijn vermogen af geeft op een manier die overeenkomt met de stroombehoefte gedurende de dag. Dus er vindt weinig terug levering van stroom plaats op momenten dat de prijs ongunstig is. Tevens kan er een kleiner omvormer toegepast worden waardoor de verliezen bij lage belasting dus bij weinig licht beperkt blijven. Zonnepaneel Totaal informeert u graag over de mogelijkheden van uw woning

9.Wat doet een omvormer?

De zonnepanelen op je dak genereren gelijkstroom. Dit moet worden omgezet naar wisselstroom die je uit het stopcontact haalt. Daarvoor heb je een omvormer nodig. De omvormer zet de gelijkstroom om naar bruikbare wisselstroom. De tweede taak van de omvormer is minder bekend maar zeker zo belangrijk. Zonnepanelen hebben een werkspanning die varieert van ca. 30 Volt tot ca. 45 Volt. Afhankelijk van de hoeveelheid licht die op een paneel valt is er slechts één waarde die de meeste opbrengst mogelijk maakt Dit noemen we het Maximum Power Point kortweg MPP. Het voltage wat bij het MPP het beste resultaat geeft moet dus ingesteld worden aan de hand van de hoeveelheid licht die op het paneel valt. Dit instellen van het juiste voltage doet de omvormer. Een omvormer heeft hiervoor een Maximum Power Point Tracker of te wel een MPPT. Omdat in ons land bewolking en heldere momenten elkaar zeer snel opvolgen, zal de snelheid waarmee een omvormer kan reageren zeer bepalend zijn voor de opbrengst resultaten van uw installatie. De omvormers welke Zonnepaneel Totaal aanbiedt zijn zonder uitzondering speciaal gemaakt voor de toepassing in klimaatzones met een weersbeeld zoals wij in ons land kennen.

10.Wat kosten zonnepanelen?

Zonnepanelen schaft u aan inclusief de gehele installatie zoals omvormer en bevestigingsmateriaal.  Ook dient de installatie uitgevoerd te worden met bijbehorende aanpassingen aan de groepenkast. Als u het grootste deel van uw stroom zelf wilt opwekken dan kost dat voor een gemiddeld huishouden van 4 personen circa € 5.000,-.

11.Zit er veel onderhoud aan zonnepanelen?

Nee, als gevolg van de nieuwste ontwikkelingen dat valt dit erg mee. Een zonnestroominstallatie kent omdat er geen bewegende delen aanwezig zijn, geen vast onderhoudsplan. Er kunnen zich echter wel onvoorziene zaken voordoen. Denk bv. aan een door geschuurde mantel van een stroom voerende kabel of een inwendig beschadigd paneel als gevolg van een voorwerp wat er is opgevallen. Het is daarom erg belangrijk dat er frequent gecontroleerd wordt op dit soort defecten. Tot voor kort was dit erg duur omdat er een visuele inspectie ter plaatse nodig was. De omvormer fabrikanten AEG, SMA en Solar Edge zijn in staat om de vele parameters en referentiewaarden die uw omvormer van de gehele installatie verzamelt, continu uit te lezen. Afwijkingen worden gesignaleerd en omgezet in een gerichte melding naar de betreffende installateur vaak al voordat deze afwijking een defect of gevaarlijke situatie heeft veroorzaakt. Kortom het op deze manier slim gebruik maken van de techniek verhoogt de veiligheid en betrouwbaarheid van uw installatie aanzienlijk terwijl de kosten beperkt blijven. Zonnepaneel Totaal kan u in samenwerking met vermelde fabrikanten een zeer betaalbaar onderhoudscontract aanbieden.

12.Bij onderhoud wordt ook vaak aan schoonmaken gedacht. Is dit nodig?

In principe geldt dat als je zonnepanelen plaatst onder een hoek van 30 graden of meer, deze door de regen schoongespoeld worden. Bij zonnepanelen geplaatst onder een kleiner hoek of voor panelen geplaats in de buurt van bomen kan het voorkomen dat deze periodiek gereinigd moeten worden. De mate van vervuiling kan als gevolg van het het veranderen van bepaalde referentie waarden op afstand bepaald worden. Op afstand is er dus prima vast te stellen of er een noodzaak tot schoonmaken is ontstaan.

13.Moet ik mijn zonnepanelen apart verzekeren?

Zonnepanelen vallen onder uw opstalverzekering. Ze zitten namelijk vast aan uw huis (dit wordt ook wel aard-en-nagelvast genoemd). U bent daardoor verzekerd tegen schade door o.a. bliksem en brand, hagel en stormschade. Hierbij dient opgemerkt te worden dat hagel en storm vaak schade aan zonnepanelen toebrengen die zich pas na verloop van enkele jaren openbaart. Het geen er in resulteert dat deze schades vaak niet geclaimd kunnen worden. Immers een verzekeraar dekt uitsluitend schade die onmiddellijk na het ontstaan gemeld wordt. Om deze reden worden de zogeheten glas op glas panelen welke prima bestand zijn tegen hagel en storm, steeds vaker toegepast. Het Duitse merk AEG Solar heeft speciaal voor residentiële toepassingen meerdere soorten panelen voorzien van de glas op glas techniek in zijn productlijn.

14.Wat houdt salderen in?

Salderen houdt in dat je de energie die je opwekt met je zonnepanelen (en terug levert aan het elektriciteitsnet) mag verrekenen met de stroom die je afneemt van je energieleverancier. Rekenvoorbeeld: U levert jaarlijks 1.500 kWh je terug aan het elektriciteitsnet. Van u energieleverancier neem u jaarlijks 4.000 kWh af. U betaalt dan aan het einde van het jaar 4.000 kWh – 1.500 kWh = 2.500 kWh aan uw energieleverancier.

15.Wat gebeurt er met de salderingsregeling na 2020?

De salderingsregeling zoals hij nu is, blijft aan tot 1 januari 2023. Daarna zal de regeling langzaam worden afgebouwd. Vanaf dat moment kun je dus niet meer volledig salderen. Jaarlijks wordt er in stapjes van 10% afgebouwd. Over het jaar 2023 mag u dus nog 90% van de terug geleverde stroom salderen. Hetgeen betekent dat voor 90% van de terug geleverde stroom een tarief wordt gehanteerd dat gelijk is met dat van de geleverde stroom. Voor de resterende 10% ontvangt u lager tarief. Ondanks dat men verwacht dat de kale prijs van stroom niet meer zo snel zal stijgen, zal de prijs die u betaalt wel snel stijgen als gevolg van de snel stijgend heffingen op stroom. Hierdoor kunt u er van uitgaan dat de afbouw van de salderingsregeling geen negatieve invloed heeft op de financiële voordelen die met zonnepanelen worden behaald.

16.Zijn er subsidies voor zonnepanelen?

Jazeker! In ieder geval dit jaar nog kan een particuliere koper de BTW terugvragen die betaald is over de investering in zonnepanelen. Zonnepaneel Totaal regelt dit kosteloos voor zijn klanten.